ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน คันหมายเลขทะเบียน บม. 3836 ร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button