ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมร่องระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กข้ามถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแคน หมู่ที่ ๑๔

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button