ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางจัดชื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button