ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button