ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขอนแก่นกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button