ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดชื้อหนังสือเรียนสำหรับเก็กปฐมวัย (3-5ขวบ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น จำนวน 7 รายการ

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button