ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งภายในห้องกองคลัง

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button