ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมผนังกั้นห้องทำงาน อบต.ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button