ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12000บีทียูพร้อมติดตั้งจำนน 1เครื่อง สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button