ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครืื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 12,000บีทียูพร้อมติดตั้ง สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button