ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000บีทียูพร้อมติดตั้งจำนวน 1เครื่อง ภายในห้องทำงานผู้อำนวยการกองช่าง

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button