ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนงาน กีฬาและนันทนาการ กองศึกษาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button