ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สําหรับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button