ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูล นางสาวบังอร ธุระกิจ สําหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button