ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล ขององค์การบริหารส่วนตําบลขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน ๑ อัตรา

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button