ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างดูแลระบบประปา สําหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตําบลขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดร้ออ็ด โยเ

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button