ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานวิทยุเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจําฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลขอนแก่น จํานวน ๑ อัตรา สําหรับสํานักปลัเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button