ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าเหมาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button