ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button