ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การยริหารส่วนตำบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button