ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งและหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button