ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งและหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button