ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น / ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button