ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer ยี่ห้อ PRINTRONIX รุ่น P 8010 จำนวน 1 ตลับ ตามโครงการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button