ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กเพื่อปิดประกาศป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button