ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0043 สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button