ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 เครื่อง

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button