ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒รายการสำหรับกองการศึกษา และศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button