ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button