ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแคนเหนือหมู่ที่ 7 ไปบ้านเมืองเปลือย

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button