ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button