ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม ( นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) รสจืด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button