ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก ยี่ห้อ Acer หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๒๘ สำหรับสำนักปลัด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button