ข่าวกิจกรรมคลังรูปภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC โดยท่านนายกพรมมา เพ็งวิภาศ ประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา care plan และกำหนดอัตราค่าตอบแทน CG ตำบลขอนแก่นในการปฏบัติงาน

ภาพ / ข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น
Back to top button
Close
Close