ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขอนแก่นกลาง หมู่ที่ 11ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close