ข่าวกิจกรรม

การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น
Back to top button
Close
Close