ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close